Juni 2024

  • 03.06. - 14.06.2024 ι Betriebspraktika ι Stufe IV ι Haus II
  • 06.06.2024 ι Sternsingen ι Haus I
  • 20.06.2024 ι Praktikumsbörse ι 12-15 Uhr ι Haus II
  • 24.06. - 28.06.2024 ι Projektwoche ι Haus II
  • 28.06.2024 ι KunstRasen ι Haus II


Juli 2024

  • 02.07.2024 ι Hallo Cafè ι Stufe III ι Haus II
  • 03.07.2024 ι Abschlussfeier ι Stufe V & VI ι Haus II
  • 09.07. -10.07.2024 ι Methodentage ι Stufe V ι Haus II